Alliantie Dromen

Over de Alliantie Dromen

Gevraagd nadenken over de toekomst, op basis van de vraag ‘wat wil jij nu echt’, is een cruciale eerste stap op weg naar werk. Het gaat hierbij om het ontdekken van talenten en het geloof van jongeren in hun eigen kunnen aanwakkeren. Het geven van aandacht, het bieden van kansen en daarbij het onderkennen van de verschillen, helpt dat dromen verder. Op die manier kan de vraag ‘wat wil ik worden’ worden ingevuld. Het actief nadenken op deze manier is bovendien een manier om het zelfrespect van jongeren te vergroten. Verschillende deelnemers aan tafel benadrukten het belang van rolmodellen: het in contact zijn met iemand die iets doet waarvan jongeren zeggen ‘dat wil en kan ik ook’.


Hier ligt een verbinding met het geven van aandacht en het openstellen van netwerken. Veel jongeren ontberen de mogelijkheden die deze bieden waardoor ze op zichzelf aangewezen zijn als het gaan om dromen over de toekomst. Zonder rolmodellen, aandacht en netwerken is het risico groot dat het dromen beperkt blijft en de horizon van jongeren te smal wordt. Juist durven en kunnen nadenken over de toekomst is een belangrijke stap om een roeping te vinden waarmee jongeren hun werkend leven kunnen invullen.

Aankomende Activiteiten