Alliantie Kansen
Over de Alliantie Kansen

Waar ontbreekt het kansarme jongeren aan? Inderdaad, aan kansen. Het gaat dan in de eerste plaats om kansen om vaardigheden te oefenen en kennis in de praktijk te brengen. Jongeren die geen stageplek konden vinden, komen daarna veel moeilijker aan de bak. Kan - en moet - het bedrijfsleven behulpzamer zijn? Beschikken jongeren anderzijds wel over de basale (sociale) vaardigheden om op de werkvloer mee te komen? Deze laatste vraag is een thema op zichzelf, zoals hieronder blijkt. Maar niet alleen stages, ook andere vormen van praktijkervaring zijn uitermate welkom. Denk aan het meelopen met iemand die werk doet dat jongeren aanspreekt, of aan begeleiding bij ondernemerschap. Ook buiten de context van werk of school kunnen kansen worden geboden die jongeren verder helpen. Denk aan de persoon die een leerling een tijd meenam naar alle momenten van haar werkdag, of aan een groep drop-outs die in de avonduren bijeen kwam onder begeleiding van een mentor die deze jongeren helpt om carrière proberen te maken in de muziek. 


De Alliantie Kansen biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan het werk te gaan bij een betaald voetbalorganisatie (bvo). De Alliantie Kansen bestaat uit Het Diversiteitshuis (HDH) en het Leids Inzet Collectief (LIC). LIC is de verbindende factor met de bvo’s en zorgt er samen met hen voor dat bedrijven vanuit maatschappelijke overweging zich verbinden aan de maatschappelijke carrière van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Diversiteitshuis verzorgt jobcoaching en de werving van de jongeren. De doelgroep bestaat zowel uit jongeren die onder de oude Wajong regeling vallen als jongeren die vallen onder de Participatiewet en onderdeel uitmaken van het doelgroepenregister. De jongeren hebben een arbeidsbeperking die er voor zorgt dat ze bepaalde werkzaamheden niet of minder goed kunnen uitvoeren.

Aankomende Activiteiten