Post | september 2019 | 2 min lezen

Spookjongeren

Door Fabian Dekker
Fabian Dekker

Goed nieuws: de economie trekt aan. Maar wie profiteert hiervan? Gezinnen, bedrijven, starters? De jeugd lijkt het niet te zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde namelijk onlangs dat steeds meer jongeren tot 27 jaar instromen in de bijstand. Het aantal steeg van 35.000 begin 2007 tot maar liefst 51.000 in de zomer van dit jaar. Maar dit is niet het enige probleem. Er is ook een grote groep werkloze jongeren die, waarschijnlijk door complexe problemen in achterstandswijken, niet eens in beeld is bij sociale diensten of UWV. Deze jongeren worden ook wel ‘spookjongeren’ genoemd. Het is een groep die volstrekt buiten beeld van instanties is, terwijl het volgens de meest recente schattingen zou gaan om bijna 135.000 jongeren tussen de 15 en de 27 jaar.


Vorig jaar richtte De Nieuwe Poort het platform Jongeren, Werk en Hoop op. Het doel van het platform? Zorgen dat er een duurzame oplossing wordt gevonden voor jeugdwerkloosheid in Nederland. In samenwerking met Accenture, NL2025, de OCW Gelijke Kansen Alliantie en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, wil De Nieuwe Poort hiermee de positie van kwetsbare en verborgen jongeren onderzoeken én veranderen in onze maatschappij.


Fabian Dekker is als arbeidssocioloog en jeugdwerkloosheidsonderzoeker een belangrijke pilaar binnen het platform. Dekker: ‘Te veel jeugdbeleid vertrekt nog altijd vanuit een institutioneel beleidsperspectief. Het platform Jongeren, Werk en Hoop wil juist de leefwereld en capaciteiten van jongeren zelf centraal stellen. 

Kwetsbare jongeren zijn een complex probleem waar geen quick fix voor bestaat. Het is belangrijk om dat te beseffen. Jongeren, Werk en Hoop is dan ook niet als vervanging bedoeld voor het lopende publieke beleid, maar als een bijzonder waardevolle aanvulling. 


Uiteenlopende stichtingen, die allemaal expert zijn in hun vakgebied, werken samen binnen dit platform. Door van alle stichtingen de sterke punten te combineren kunnen nog meer werkloze jongeren bereikt en geactiveerd worden. Het doel is dat straks iederéén kan profiteren van de aantrekkende economie. Zowel jongeren die in beeld zijn maar alsnog buiten de boot vallen, als de zogenoemde spookjongeren.’


Fabian Dekker zal je de komende tijd op de hoogte houden van zijn onderzoek met een speciale Jongeren, Werk en Hoop-blog. 

Deel blogpost