Post | september 2019 | 3 min lezen

Waarom "Jongeren, werk en hoop" op Silicon Valley lijkt

Door Fabian Dekker
Fabian Dekker

De Nieuwe Poort duikt in de wereld van jeugdwerkloosheid. Samen met wetenschappers, opiniemakers én jongeren zelf onderzoeken we de problemen, de oorzaken en de kansen. Voor een reeks prikkelende blogs vroegen we jeugdwerkloosheidsonderzoeker Fabian Dekker om ons een kijkje te geven in zijn vakgebied. Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe veranderen we het?


Waarom Jongeren, Werk en Hoop op Silicon Valley lijkt


Inmiddels zijn we over de helft van het pilotjaar Jongeren, Werk en Hoop. In december presenteren we de resultaten en kunnen we zien of het platform doeltreffend is geweest in onze strijd tegen jeugdwerkloosheid. Maar ook nu kunnen we alvast vooruitkijken en onszelf een paar wezenlijke dingen afvragen. Want hoe onderscheidend is het platform nu eigenlijk? En wat moet er gedaan worden om een succesvolle doorontwikkeling te realiseren?


Als we het beleidsveld overzien, valt op dat niet alleen landelijke en lokale overheden actief zijn om de baankansen van jonge mensen te bevorderen. Ook steeds meer partijen in het zogenaamde ‘maatschappelijk middenveld’ richten zich op jeugdwerkloosheid. Zo is er bijvoorbeeld de Rotterdamse filantropische stichting ‘De Verre Bergen’, die de kans op een baan voor kinderen en jongeren met een minder kansrijke achtergrond wil vergroten. Ook de ABN AMRO startte een initiatief, genaamd de ‘Social Impact Bond’. Daarnaast lanceerde het Oranje Fonds eerder dit jaar het programma ‘Meer kansen voor jongeren’.


En dit is nog maar een kleine greep uit het aanbod. Want naast deze initiatieven zijn er óók nog talloze individuele programma’s en interventies aan te wijzen met eenzelfde doel. Dit roept de vraag op op welke manier het platform Jongeren, Werk en Hoop haar steentje nog bij kan dragen. Want dat er al veel gebeurt staat dus vast. Toch heeft Jongeren, Werk en Hoop wat mij betreft alles in zich om uit te groeien tot een belangrijke hotspot voor nieuw maatschappelijk initiatief. Want net zoals in het Amerikaans Silicon Valley voert ambitie bij Jongeren, Werk en Hoop de boventoon. Het platform zet in op de samenwerking van stichtingen en organisaties die normaal gesproken allemaal op hun eigen deelterrein hun ‘ding’ doen. En door hen samen te brengen en te stimuleren van elkaar te leren, ontstaan nieuwe maatschappelijke initiatieven met één duidelijk, gemeenschappelijk doel: alle jongeren van Nederland perspectief op werk bieden.


‘Het platform streeft ernaar jeugdwerkloosheid voorgoed uit te bannen’


Het bijzondere aan Jongeren, Werk en Hoop is dat het in feite -net zoals Silicon Valley- is opgebouwd als een ecosysteem. De deelnemende organisaties hebben niet alleen toegang tot financiële hulpbronnen, maar kunnen ook putten uit een sociaal ondersteuningsnetwerk van adviseurs voor eventuele hulpvragen. Zo is er een ‘denkgroep’ waarin oud-minister Ad Melkert als kennisadviseur optreedt, en bestaat het netwerk verder uit spraakmakende personen en bedrijven die allemaal expert zijn op hun eigen gebied en om advies gevraagd kunnen worden. Deze kenmerken zorgen voor een duidelijk onderscheidend vermogen ten opzichte van vele andere maatschappelijke initiatieven. Veel aanpakken in Nederland zijn namelijk niet primair gericht op samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe (project)ideeën, maar eerder op de doorontwikkeling van het bestaande. Jongeren, Werk en Hoop neemt hiermee een belangrijke positie in tegen de zo gevreesde versnippering van het sociaal domein.


In de toekomst kan de groeipotentie van deze nieuwe sociale broedplek voor maatschappelijk initiatief verder worden ontwikkeld. De aansluiting van nieuwe partners, strategieën en maatschappelijke investeerders passen in deze gedachtegang. Het is nog even afwachten tot december, maar bij bewezen succes zie ik geen reden waarom het platform niet doorlopend zijn weg zou kunnen blijven vinden in onze samenleving. Want uiteindelijk streeft het platform ernaar om jeugdwerkloosheid voorgoed uit te bannen. Of dit ooit gaat lukken, is nog maar de vraag. Maar het toont wél een blik op de wereld waarin ambitie, innovatie en samenwerking leidend zijn, net zoals in Silicon Valley. Of, zoals de Amerikanen zeggen: ‘Think Big, Aim High’. Als dat niet inspirerend is, dan weet ik het ook niet meer.

Deel blogpost