Methode

Hoe wij werken

Jongeren, Werk en Hoop

Jongeren, Werk en Hoop is een platform van De Nieuwe Poort dat mede mogelijk gemaakt wordt door de Goldschmeding Foundation. Het platform richt zich op de hoge werkloosheid onder jongeren in Nederland. Hoewel de economie aantrekt, zijn er in Nederland nog altijd ruim 100.000 werkzoekende jongeren tussen de 15 en 25 jaar. En tussen de 25 en 35 jaar zijn dat er nog eens ongeveer 150.000. Daarnaast worden jonge Nederlanders met een migratieachtergrond en laagopgeleide, jonge vrouwen twee keer zo hard getroffen en is er een toenemende ongelijkheid in kansen waargenomen in Nederland.


"Op weg naar een toekomst die werkt voor alle jongeren"


Met het Jongeren, Werk en Hoop-project wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is om deze jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het platform wil zo de positie van kwetsbare jongeren onderzoeken én veranderen, zodat er met elkaar gebouwd kan worden aan een duurzame toekomst die werkt.


Diner Pensants

Jeugdwerkloosheid is een probleem dat geen eenduidige oorzaak kent en waar dus ook geen eenduidige oplossing voor bestaat. Om dit complexe probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen hebben er een vijftal ‘Diners Pensants’ plaatsgevonden. Op deze avonden spraken professionals uit het veld met elkaar om vanuit verschillende invalshoeken te bepalen welke actie gewenst is en voor welke hypotheses er door middel van wetenschappelijk onderzoek eerst meer helderheid moet komen. Aan tafel zat bijvoorbeeld een oud-minister van Sociale Zaken, maar ook mensen die voor de klas staan, jonge ambtenaren, filosofen, hoogleraren, onderzoeksjournalisten en directeuren van de meest vooraanstaande initiatieven en stichtingen in dit veld van jongeren. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is er een vijftal thema’s geformuleerd, die vervolgens in vijf allianties vorm hebben gekregen.


"Het geven van aandacht en het bieden van kansen helpt jongeren verder om te kunnen dromen"


Allianties

Uiteenlopende stichtingen, die allemaal expert zijn in hun vakgebied, werken samen binnen het platform Jongeren, Werk en Hoop. Door van alle stichtingen de sterke punten te combineren kunnen nog meer jongeren bereikt en geactiveerd worden. De stichtingen zijn ondergebracht in vijf verschillende allianties die zich allemaal richten op een ander aspect binnen jeugdwerkloosheid.

Onderzoek

Naast de allianties is andere belangrijke pijler binnen het platform onderzoeker Fabian Dekker. Hij is als arbeidssocioloog bezig om wetenschappelijk in kaart te brengen welke aanpakken werken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. In de praktijk is gebleken dat in veel gevallen dit niet of nauwelijks wordt geëvalueerd. Wat is het succes van een project? Welke initiatieven werken? Welke niet? Om dit wetenschappelijk onderbouwd te kunnen onderzoeken is een tool nodig. Door nauw samen te werken met de verschillende allianties werkt Dekker aan het ontwikkelen van een evaluatiemodel waarmee in beeld gebracht kan worden hoe doeltreffend projecten zijn geweest. Dit is een belangrijk handvat voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid in de toekomst.


Evenementen

Op 4 oktober 2017 vond het symposium ‘Alle jongeren aan boord!’ plaats. Deze dag stond onder leiding van sprekers als oud-ministers Jet Bussemaker en Marja van Bijsterveldt, en onderzoeker Fabian Dekker. Ook Jesse Klaver, prominenten uit het bedrijfsleven, de stichtingenwereld en jongeren van Vakcollege de Hef uit Rotterdam en het Calvijn College uit Amsterdam waren aanwezig. Samen bespraken en onderzochten we de problemen rondom jeugdwerkloosheid om met elkaar het startsein te geven van de allianties en het onderzoek.

Op 11 oktober 2017 werd er vanuit de alliantie Verbinden een wervingsbijeenkomst georganiseerd. In samenwerking met Yacht werden op deze dag young professionals geworven om zich op te geven als buddy voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tevens werd het belang van vrijwilligerswerk besproken en het effect ervan op beide partijen.