Skip Navigation
Over ons

Betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, thuis en op school, draagt positief bij aan de ontwikkeling van hun kind op school. Dit inzicht wordt breed gedeeld door weten-...

Deel

Test voor Aandacht

Evenement · Flexibel
De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam, Noord-Holland 1082, Nederland
Deze vrijwilligersvacature is verlopen
Scan me of ga naar www.jongerenwerkenhoop.org/o/De-Alliantie-Aandacht/Activiteiten/Test-voor-Aandacht/14086 om je aan te melden
Hoe kom ik er?
Over De Alliantie: Aandacht
Betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, thuis en op school, draagt positief bij aan de ontwikkeling van hun kind op school. Dit inzicht wordt breed gedeeld door weten- schappers, leerkrachten, ouders, politiek en samenleving, blijkt uit een literatuurstudie naar ouderbe- trokkenheid in het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam (Menheere & Hooge 2010). Er zijn ver- schillende vormen van ouderbetrokkenheid, bijvoorbeeld ondersteuning van activiteiten in de klas of school, ook wel ouderparticipatie genoemd. Voor schoolsucces is in de eerste plaats onderwijsonder- steunend gedrag in de thuissituatie van belang (Lusse 2013). In deze ‘thuisbetrokkenheid’ komen drie elementen samen: opvoedkundige ondersteuning, leerondersteuning en loopbaanondersteuning. Een tweede dimensie van ouderbetrokkenheid die positief bijdraagt aan schoolsucces, is samenwerking tus- sen ouders en school, waarin een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind cen- traal staat (Lusse 2015). Partnerschap tussen ouders en school is onder meer van belang om kinderen te helpen goede keuzes te maken in hun schoolloopbaan. Ouders hebben een grote invloed op deze keu- zes. In de praktijk vinden scholen het vaak nog moeilijk om deze samenwerking tot stand te brengen, voornamelijk bij ouders met een migrantenachtergrond en/of laagopgeleide ouders (Kuijpers, Strijk, Lusse, & van Schie 2018).
·
Deze vrijwilligersvacature is verlopen
Scan me of ga naar www.jongerenwerkenhoop.org/o/De-Alliantie-Aandacht/Activiteiten/Test-voor-Aandacht/14086 om je aan te melden