Alliantie Verbinding

Over de Alliantie Verbinding

Effectieve maatregelen scheren niet alle jongeren over een kam, maar houden rekening met verschil. Laten we erkennen dat kwesties als schaamte, trots, dromen, of autoriteit niet in alle culturen en in alle sociale klassen hetzelfde worden beleefd. Kortom: erken de verschillen!

En laten we ook erkennen dat niemand van ons vrij is van vooroordeel. Wat vergt het om een steeds diverser wordende groep jongeren effectief een steuntje in de rug te geven? Moeten we dan specifiek op zoek naar uiteenlopende, toegespitste rolmodellen? En hoe kunnen we relevante cultuurverschillen benoemen, niet om vooroordelen ruim baan te geven, maar om te bevorderen dat jongeren specifieke hulp kunnen krijgen om specifieke hindernissen te overwinnen. En hoe zorgen we tegelijkertijd dat er verbindingen groeien en onderhouden worden tussen de verschillende maatschappelijke werelden?


Het gaat daarbij om broederschap en verbondenheid met mensen die we ook niet kennen. Niet alleen eigen kroost eerst. In hart en heel concreet in handen: om een stage of vergelijkbare werkervaring te regelen heb je doorgaans een netwerk nodig. En een relevant netwerk doe je vaak weer op als je ergens stage loopt. Het is dus van groot belang dat bestaande netwerken open gaan voor jongeren. In die netwerken liggen de kansen besloten, die ze anders niet krijgen. Het lijkt op een vicieuze cirkel die dringend doorbroken moet worden.

Aankomende Activiteiten